Besloten Seminars

Future Of Health nodigt rond bepaalde heel concrete thema’s en aandoeningen alle stakeholders uit om een analyse te maken van de moeilijkheden en aanbevelingen tot oplossing te formuleren, die hun weerslag vinden in een “white paper”

Rondetafels

Future Of Health organiseert expert meetings en vertaalt deze expertvisies in concrete voorstellen of aanbevelingen in de vorm van “white papers”

Club lunches

Future Of Health heeft geen pasklare antwoorden voor de uitdagingen die op ons afkomen. Maar wij maken ons sterk dat door een aantal keer per jaar een aantal collega-concurrenten uit te nodigen op een debat met een beleidsmaker tijdens een informele lunch, er nieuwe oplossingen op tafel komen, en de voedingsbodem voor deze nieuwe ideeën wordt voorbereid.

The Future of Health organiseert open platformen waar alle stakeholders – academici, industrie, artsen, ziekenhuizen, overheden, … – samen in een open dialoog op zoek gaan naar mogelijke antwoorden op de vragen die zich opdringen.

 

Maak kennis met onze programma’s  

Gepland

Via onze blog houden we u op de hoogte van relevante informatie over de toekomst van de gezondheidszorg – recent verschenen: